Srivaishnava Sampradhayam


Thiruvallikkeni Kandene
M A Madhusudhanan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Thiruvallikkeni Divyadesa Vaibhavam