Srivaishnava Sampradhayam


Varadaraja Perumal Vaibhavam
Elayavalli Bhuvarahachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Varadaraja Perumal Vaibhavam