Srivaishnava Sampradhayam


Mamuni
M A Venkatakrishnan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal