Srivaishnava Sampradhayam


Manavala Mamuni
M A Venkatakrishnan Swami

Upanyasam Link

Summary:
Manavala Mamunigal