Srivaishnava Sampradhayam


Lakshmana Sharanagati
Velukkudi Varadachariar Swami

Upanyasam Link

Summary:
Lakshmana Sharanagati Upanyasam