Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Upanyasams by Sri P B Rajahamsam Swami

Title Language
Azhvanum_Perarulalanum Tamil
Periyazhvar_Thirumozhi Tamil