Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Upanyasams by Sri Padur Rangarajachariyar Swami

Title Language
Siriya Thirumadal Tamil