Azhvan Kattiya Vazhi


Sri Velukkudi Krishnan Swami
Tamil

MP3 Link: File

Sri Velukkudi Krishnan Swami delineates the path shown to us by Swami Kooraththazhvan through the life story of Azhvan and his vaibhavam.