Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Upanyasam - Ashta Shloki

Title Upanyasakar Language
Ashta Shloki 1 Srinivasavaradan Pattangi Swami Tamil
Ashta Shloki 2 Srinivasavaradan Pattangi Swami Tamil
Ashta Shloki 3 Srinivasavaradan Pattangi Swami Tamil