Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Upanyasam - Udaiyavar Perumai

Title Upanyasakar Language
Udaiyavar Perumai 1 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 2 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 3 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 4 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 5 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 6 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil
Udaiyavar Perumai 7 madhurakavi dAsan TCA Venkatesan Tamil