Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Upanyasam - Periya Pirattiyar Vaibhavam

Title Upanyasakar Language
Periya Pirattiyar Vaibhavam 1 Devarajan Srinivasan Swami Tamil