Shlokas by Vadikesari Azhagiya Manavala Jeeyar

Title Original Text Script Commentary Audio
Narasimhashtakam Sanskrit
Sanskrit Tamil
. .