Shlokas by Sri Anandazhvan

Title Original Text Script Commentary Audio
Goda Chatusshloki Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
. Andalum Annanum Ananthanum - Upanyasam by K B Devarajan Swami
Ramanuja Chatusshloki Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
. Meanings
Recitation
Andalum Annanum Ananthanum - Upanyasam by K B Devarajan Swami