Shlokas by Sri Koyil Kanthadai Annan

Title Original Text Script Commentary
maNavALa mAmunikaL kaNNinuN siRuththAmbu Tamil
English Tamil
.
varavaramuni ashtakam Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
  • Meanings