Stotrams - Miscellaneous

Title Original Text Script Other
Aneka Vishaya Muktaka Shloka Sanskrit
Sanskrit
.
aruLichcheyal bhAgavatam Tamil
Tamil
.
Bhashyakara Mangalam Sanskrit
Tamil
.
Dramidopanishad Granthamala Sanskrit
Sanskrit
.
Godopamashtakam Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
.
Iyal Saththu Sanskrit & Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Jitante Stotram Sanskrit
English Sanskrit Tamil
Meanings
Krishnashtakam Sanskrit . Meanings
Mantra Pushpam Sanskrit & Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Panchayuda Stotram Sanskrit
Sanskrit
.
Prapanna Gayathri Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Prataranusandeya Shloka Sanskrit
Sanskrit
.
Raghuveera Suprabhatam Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Ramanuja Shabdam in Sri Ramayanam Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Sathakopar Andadi Tamil
Tamil
 • Vyakhyanam
 • Sauriraja Dvadashanama Stotram Sanskrit
  DevaNagiri Tamil
 • Vyakhyanam
 • Thirupullani Maalai Tamil
  Tamil
  .
  Vanamamalai - Devanayaka Suprabhatam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Totadrinatha Stotram Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Devanatha Prapatti Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Totadrinatha Mangalashasanam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Yoga Lakshmi Narasimha Mangalam Sanskrit
  DevaNagiri Tamil
  .
  Yoga Lakshmi Narasimha Potri Tamil
  Tamil
  .