Stotrams - Miscellaneous

Title Original Text Script Other
Aneka Vishaya Muktaka Shloka Sanskrit
Sanskrit
.
aruLichcheyal bhAgavatam Tamil
Tamil
.
Bhashyakara Mangalam Sanskrit
Tamil
.
Dramidopanishad Granthamala Sanskrit
Sanskrit
.
Godopamashtakam Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
 • Urai - In Tamil by Srivilliputtur Kannan Swami
 • Iyal Saththu Sanskrit & Tamil
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Jitante Stotram Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  Meanings
  Krishnashtakam Sanskrit . Meanings
  Mantra Pushpam Sanskrit & Tamil
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Nutrettu Thiruppathi Agaval Tamil
  Tamil
  .
  Panchayuda Stotram Sanskrit
  Sanskrit
  .
  Prapanna Gayathri Tamil
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Prataranusandeya Shloka Sanskrit
  Sanskrit
  .
  Raghuveera Suprabhatam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Ramanuja Shabdam in Sri Ramayanam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Sathakopar Andadi Tamil
  Tamil
 • Vyakhyanam
 • Sauriraja Dvadashanama Stotram Sanskrit
  DevaNagiri Tamil
 • Vyakhyanam
 • Thirupullani Maalai Tamil
  Tamil
  .
  Vanamamalai - Devanayaka Suprabhatam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Totadrinatha Stotram Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Devanatha Prapatti Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Vanamamalai - Totadrinatha Mangalashasanam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  .
  Yoga Lakshmi Narasimha Mangalam Sanskrit
  DevaNagiri Tamil
  .
  Yoga Lakshmi Narasimha Potri Tamil
  Tamil
  .