Shlokas by Sri Prativadi Bhayankaram Anna

Title Original Text Script Commentary
pAdhAdhi kEsha mAlai Tamil
English Tamil
.
Sri Venkatesa Mangalashasanam Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Sri Venkatesa Prapatti Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Sri Venkatesa Stotram Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Sri Venkatesa Suprabhatam Tamil
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Varavaramuni Mangalam Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
  • Meanings
  • Varavaramuni Suprabhatam Sanskrit
    English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
    .