Shlokas by Sri P B Annangarachariar

Title Original Text Script Other
Abhinava Goda Stuti Sanskrit
Tamil
.
Goda Devya Amrutatvani Sanskrit
Tamil
.
Sri Narasimha Suprabhatam Sanskrit
Tamil
.
Sri Parthasarathy Stuti Sanskrit
Tamil
.
Srimath Venkatanatha Guru Stotram (with meaning in Tamil) Sanskrit
Tamil
.
Srishailesha Dayapatra Mangalashasanam Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Srishailesha Dayapatra Stotram Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Varavaramuni Ashtottarashatanama Stotram Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Ayana Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Karnamrutam Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Varavaramuni Maasa Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Mangalashasana Stotram Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Nakshatra Maala Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Varavaramuni Paksha Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Rutu Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Sahasranama Stotram Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Samvatsara Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Stotra Rasayanam Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Varavaramuni Tithi Maala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Vaara Mala Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Vaibhava Stotram Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil