Thirumanjana Kattiyam

Title Original Text Script Other
Anandazhvan Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.
Manavala Mamunigal Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.
Parthasarathy Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.
Peyazhvar Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.
Srinivasar Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.
Thirumazhisai Azhvar Thirumanjana Kattiyam Sanskrit & Tamil
Tamil
.