Srivaishnava Shlokas - Varavaramuni

Title Author Original Text Script Commentary
Srishailesha Dayapatra Mangalashasanam P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Tamil
Meaning in Tamil
Varavaramuni Ashtakam Koyil Kanthadai Annan Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
Meanings
Varavaramuni Ashtottara Shatanama Stotram . Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
.
Varavaramuni Ashtottara Shatanaamaavali . Sanskrit
Sanskrit Tamil
.
Varavaramuni Ashtottara Shatanama Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Ayana Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Maasa Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Mangalam Prativadi Bhayankaram Anna Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
Meanings
Varavaramuni Mangalashasana Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Nakshatra Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Paksha Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Rutu Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Sahasranama Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Samvatsara Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
.
Varavaramuni Stotra Rasayanam P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sanskrit
Meaning in Tamil
Varavaramuni Sucharitachashakam Thirumazhisai Annavappangar Swami Sanskrit
Sanskrit
 • Meaning in Tamil
 • .
  Varavaramuni Suprabhatam Prativadi Bhayankaram Anna Sanskrit
  Tamil
  Meanings
  Varavaramuni Tithi Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
  Sanskrit
  .
  Varavaramuni Vaara Maala P B Annangarachariar Swami Sanskrit
  Sanskrit
  .
  Varavaramuni Vaibhava Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
  Sanskrit
  Meaning in Tamil
  Varavaramuni Vishaya Muktakam . Sanskrit
  English Tamil
  .