Divya Prabandham Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Podhu Thaniyans madhurakavi dAsan English
Thiruppallandu Saram madhurakavi dAsan English & Tamil
Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periyazhvar Thirumozhi Periyavachchan Pillai & Periya Jeeyar Tamil
Thiruppavai 3000padi Vyakhyanam and Svapadesam Periyavachchan Pillai and Doddaiyachariar Swami maNi pravALam
Thiruppavai Sri Vanamamalai Padmanabhan English
Thiruppavai and Divyadesams madhurakavi dAsan English
Thiruppavai Svapadesam Onnana Vanamamalai Ramanuja Jeeyar Swami maNi pravALam
Perumal Thirumozhi Ullurai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thirumaalai Smt Sumithra Varadarajan English
Thiruppalliyezhucchi Saram madhurakavi dAsan English & Tamil
Amalanadipiran Saram madhurakavi dAsan English
Amalanadipiran Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Amalanadipiran Vyakhyanam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar maNi pravALam
Kanninun Siruththambu Periyavachchan Pillai Tamil
Kanninun Siruththambu Saram madhurakavi dAsan English & Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Irandam Thiruvandhadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Moondram Thiruvandhadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Saram madhurakavi dAsan English & Tamil
Nanmugan Thiruvandadhi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Ramanuja Nutrandadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Jeeyar P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Saaram Karappangadu Venkatachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Glossary First Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Glossary Second Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruviruththam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruviruththam Periyavachchan Pillai maNi pravALam