Stotram Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Aarthi Prabandham Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam
Abhinava Goda Stuti Meaning P B Annangarachariar Swami Tamil
Ashtabhujashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Chatushloki Meanings madhurakavi dAsadAsan English
Chatushloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar maNi pravALam and Tamil
dEvarAjAshtaka urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Dhati Panchakam Vyakhyana Saram madhurakavi dAsadAsan English
Gadya Trayam - Gadyabhava Prakasikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Geetha Govindam Akkarakkani Srinidhi Swami Tamil
Iyal Saththu Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam
Jitante Stotram Meanings Sri M N Ramanuja English
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Kamasikashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Kshamashodasi Stotram Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Lokacharya Panchasat madhurakavi dAsadAsan English
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Ramanuja Avayava Prabhavam madhurakavi dAsadAsan English
Ramanuja Chatusshloki madhurakavi dAsadAsan English
Sathakopar Andadi Vyakhyanam - Tamil
Sharanagati Deepika madhurakavi dAsadAsan English
Sharanagati Saara Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Godopamashtakam Urai Srivilliputtur Kannan Swami Tamil
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil
Srishailesha Dayapatra Mangalashasanam P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Srishailesha Dayapatra Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Upadesa Raththinamaalai Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam
Vairagya Panchakam madhurakavi dAsadAsan English
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Ashtakam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Karnamrutam P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Mangalam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Nakshatra Maala P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Sucharitachashakam Thirumazhisai Annavappangar Swami Tamil
Varavaramuni Suprabhatam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Vaibhava Stotram P B Annangarachariar Swami Tamil
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil
Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
yatirAja vimshati urai Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil
yatirAja vimshati urai T A Krishnamachariar Swami Tamil