Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Acharya > Embar

Embar
 • Avataram
  • Month: Thai
  • Thirunakshatram: Punarpoosam
  • Year: 1026 CE - Krodhana
  • Place: Madhuramangalam
  • Vamsam: Maternal cousin of Ramanuja
  • Parents: Sridevi & Kamalanayana Bhattar
  • Name at Birth: Govinda Bhattar
 • Lineage
 • Vaibhavam