Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Acharya > Pillai Perumal Iyengar

Pillai Perumal Iyengar

.
 • Avataram
  • Name: Azhagiya Manavala Dasar
  • Place: Thirumangai
 • Vaibhavam
 • Works
  • Ashta Prabandham
   • Thiruvarangaththandhadhi - Vyakhyanam
   • Thiruvarangaththu Maalai - Vyakhyanam
   • Thiruvaranga Kalambagam
   • Sriranga Nayagiyar Usal
   • Thiruvengada Maalai
   • Thiruvengadaththandhadhi
   • Azhagar Andhadhi
   • Nutrettu Thiruppadhi Andhadhi - Vyakhyanam
  • Parabrahma Vivekam