Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Acharya > Thiruvaymozhi Pillai

Thiruvaymozhi Pillai
 • Avataram
  • Month: Vaikasi
  • Thirunakshatram: Visagam
  • Years: 1301-1406
  • Place: Kundhi Nagaram (Kundhagai), near Madurai
  • Name at Birth: Srisailesar
  • Other Names: Thirumalai Azhvar, Satakopadasar
  • Thiruvadhyayanam: Vaikasi Krishnashtami
 • Lineage
  • Acharyar: Pillai Lokachariar
  • Disciples: Manavala Mamunigal (Periya Jeeyar), Nammazhvar Kovil Emberumanar Jeeyar, Emberumanar Kovil Satakopa Jeeyar, Tattvesa Jeeyar
 • Thaniyan
 • Vaibhavam
  • Tamil - Koil Athan Kasthurirangan Swami
   • English - Vimalkumar Ranganathan Swami

  • Vazhi Thirunamam