Srivaishnava Articles by P B Annangarachariar Swami

Title Script
Andal Vaibhavam
Tamil
Arulichcheyal Sevakramangal
Tamil
Arulichcheyalum Arulalanum
Tamil
Atma Tattva Vivechanam
Tamil
Azhvaargalin Kaalam
Tamil
Emperumanum Yanaiyum
Tamil
endha vadivu siRandhadhu
Tamil
guNam thigazh koNDal
Tamil
kaliyanum kaNNanum
Tamil
kArththigaiyil kArththigai nAL inRu
Tamil
kUrEsa vijaya vyAkhyAnam
Tamil
mArgaseersha mahimai
Tamil
mARRAdhE
English (Translated by madhurakavi dAsan)
mudhalAzhvArgaLaip paRRiya visEshArththam
Tamil
Neengadha Selvam
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Oru Mithuname Uththesyam
English (Translated by madhurakavi dAsan)
PBA Swami's Ten Words
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Periyavachchan Pillai's Sri Suktis and Desikan
English (Translated by madhurakavi dAsan)
pUrvAchArya shrI sUkti vimarsam
Tamil
Ravananudaiya Acharyargal
Tamil
Sampradya Pradeepa Vimarsam
Tamil
shrI bhagavad rAmAnuja siddhAnta sAram
Tamil
shrI kAnchi hasthigiri vaibhavam
Tamil
Sri Ranganatha and Sri Manavala Mamunigal
English (Translated by madhurakavi dAsan)
The Hand and the Hair
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Thirumaalai Sangathi
Tamil
Thirumangai Azhvar Perumai
Tamil
Thirumangai Azhvar Pesiya Kadhaigal
Tamil
Veda Swarangalil Sila Araychchigal
Tamil
Which form is more beautiful?
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Who is a Srivaishnava?
English (Translated by madhurakavi dAsan)
Yatindra and Yatindra Pravana - 1
English (Translated by madhurakavi dAsan)