thiru kAzhichsIrAmaviNNagaram thiru arimEya viNNagaram
(Thirunangur)
thiru vaNpurudOththamam

perumAL kudamAdu kUththan
thAyAr amruthagatavalli
Facing East
Posture Seated
thIrththam kodi thIrththam, amrutha thIrththam
vimAnam uchchashrunga
prathyaksham uthanga muni
Travel
 • Located inside Thirunangur, 8 km southeast of Seergazhi
 • By town bus from Seergazhi
 • Features
 • Known locally as Kudamadukooththar Kovil.
 • Garuda sevai the day after amavasai in Thai is very special.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi vAzhum aDiyAr maDa nenjchE! nam aLavO?
  thAzhum saDaiyOn sadhumugaththOn - pAzhik
  kari mEya viNNagarak kAvalOn kaNDAy!
  arimEya viNNagaraththArkku


  Articles
 • arimEya viNNagaram - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami