thiru arimEya viNNagaram thiru vaNpurudOththamam
(Purushoththaman Sannithi, Thirunangur)
thiru semponseykOyil

perumAL purushOththaman
thAyAr purushOththama nAyaki
Facing East
Posture Standing
thIrththam thiruppARkadal thIrththam
vimAnam sanjIvivigraha
prathyaksham upamanyu
Travel
 • Located in Thirunangur, 8 km from Seergazhi
 • By town bus from Seergazhi
 • Features
 • Garuda sevai the day after amavasai in Thai is very special.
 • Manavala Mamunigal, Prathivadi Bhayankaram Annan mangalashasanam
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi sAyndha thiruvarangkam thaNvEngkaDam kuDandhai
  Eyndha thirumAlirunjchOlai - pUnthuvarai
  vaNpuruDOththamamAm vAnavarkkum vAnavanAm
  oNpuruDOththaman than Ur


  Articles
 • vaNpurudOththamam - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami