thiru kUdal thiru mAlirunjsOlai
(Azhagar Kovil)
thiru mOgUr

perumAL azhagar, kaLLazhagar, sundararAjan
thAyAr sundaravalli, srIdEvi
Facing East
Posture Standing
thIrththam nUpura gangai, silambu ARu
vimAnam sOmasundara
sthala vruksham chandanam
prathyaksham malayadvaja pAndiyan, dharma dEvathai
Travel
 • 17-18 km from Madurai, by Bus.
 • Features
 • Mulavar and Utsavar both have panchayudham.
 • 4 km up the mountain to Nupura Gangai.
 • Udaiyavar, Manavala Mamunigal mangalashasanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 128 Pasurams
  Periyazhvar, Andal, Thirumangai Azhvar, Bhoothaththazhvar, Peyazhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi paNindhEn thirumAlaip pAmAlai thALil
  aNindhEn aruL thanjchamAgath - thuNindhEn
  thirumAlirunjchOlai sErndhEn enakku
  varumAl irunjchOdhi vAn


  Resources
 • Images

 • Upanyasams
 • Azhvanum Azhagarum - by Srivillputtur Kannan Swami

 • Stotram
 • Sundarabahu Prapatti, Sundarabahu Mangalam