thiru kOLUr thiru pErai
(Thenthirupperai, Thiruppereyil)
thiru kurugUr

perumAL mUlavar: magaranedungkuzhaikkAdhan, nigaril mugilvaNNan
thAyAr kuzhaikkAdhuvalli nAchchiyAr, thiruppErai nAchchiyAr
Facing East
Posture Seated
thIrththam sukra pushkariNi, sanga thIrththam
vimAnam pathra
prathyaksham sukra, IsAnya rudra, brahmA
Travel
 • 5-6 km from Azhvar Thirunagari.
 • Features
 • Thirupperai is the name Bhudevi took; some think that it is the name of the divyadesam.
 • Bhudevi presented a pair of earrings in the shape of fish (makaram) to Perumal; hence His name.
 • Azhvar Mangalashasanam 11 Pasurams
  Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi araisu Agi vaiyam muzhudhANDAlum inbak
  karai sAra mATTArgaL kaNDIr! - muraisu Arum
  thenthiruppEraip padhiyAn sIr kETTu nAvil avan
  than thirup pEraip padhiyAdhAr