thiru vadhariyAchchiramam thiru sALakkirAmam
(Shaligram)
thiru vadamadhurai

perumAL mUlavar: shrI mUrthi, mukti nArAyaNan
thAyAr shrIdEvi
Facing West
Posture Standing
thIrththam chakra thIrththam, kaNdagi nadhi
vimAnam kanaka
prathyaksham brahmA, rudrA, kaNdagi
Travel
 • Located in Nepal.
 • 1 hour by Helicopter from Pokhra.
 • Features
 • Differing opinions on the exact location of this divyadesam.
 • Udaiyavar mangaLAshAsanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 12 Pasurams
  Periyazhvar, Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi uNDAm muRaimai uNarndhu aDimaip pEr pUNDEn
  paNDAm kuDi kulaththAl palmadhaththAl - koNDATTAl
  ALakkirAmaththAl allal pEr pUNAmal
  sALakkirAmaththAr thATku