Shlokas by Sri Parasara Bhattar

Title Original Text Script Commentary Audio
Ashtashloki Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
 • Sarartha Deepikai - PBA Swami
 • Ashta Shloki - Srinivasavaradan Pattangi Swami
 • Sri Gunaratna Kosham Sanskrit
  Sanskrit
  Vyakhyanam - PBA Swami .
  Sri Ranganatha Stotram Sanskrit
  English Sanskrit Tamil Telugu
  . .
  Sri Rangaraja Stavam - Poorva Shatakam Sanskrit
  Sanskrit
  .
  Sri Rangaraja Stavam - Uttara Shatakam Sanskrit
  Sanskrit
  Vyakhyanam - Thirumazhisai Annavappangar Swami .