Shlokas by Sri Vedanta Desikan

Title Original Text Script Commentary Other
Adaikkalappaththu Tamil
English Tamil
. .
Adikara Sangraham Tamil
English Tamil
. .
Carama Sloka Surukku Tamil
Tamil
. .
Gitartha Sangraham Tamil
English Tamil
. .
Hasthigiri Mahathmyam Tamil . Vyakhyanam .
Kamasikashtakam Tamil - Porulurai .
Lokacharya Panchasat
(authorship disputed)
Sanskrit
English Sanskrit Tamil
Commentary .
Nyasa Dashakam Sanskrit
English Sanskrit Tamil
.
 • Upanyasam - in English by Velukkudi Krishnan Swami
 • Upanyasam - in Tamil by Velukkudi Krishnan Swami
 • Prabandha Saaram Tamil
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Sharanagati Deepika Sanskrit . Saara Deepikai
  In Tamil, by PBA Swami
  .
  Sudarshanashtakam Sanskrit
  English Sanskrit Tamil Telugu
  .
  Vairagya Panchakam Sanskrit
  English Sanskrit
  Commentary .
  Vegasetu Stotram Sanskrit
  Tamil
  . .