Shlokas by Alavandar

Title Original Text Script Commentary Audio
Chatushloki Sanskrit
English Kannada Sanskrit Tamil Telugu
 • Vyakhyanam - Periyavachchan Pillai
 • Vyakhyanam and Vivaranam - Puttur Swami
 • Meanings - madhurakavi dAsan
 • Kalakshepam - Karappangadu Venkatachariar Swami
 • Periya Pirattiyar Vaibhavam
  - Devarajan Srinivasan Swami
 • Gitartha Sangraha Sanskrit
  English Sanskrit Tamil
  . .
  Stotra Ratnam Sanskrit
  Sanskrit
 • Ratna Prabha - P B Annangarachariar Swami
 • Vyakhyanam - Periyavachchan Pillai
 • .