Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Advaita and Visishtadvaita (A Study based on Vedanta Desika's Shatadushani) S M Srinivasa Chari Swami English
Acharya Hrudhayam - Moolam and Vyakhyanam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar and Manavala Mamunigal Tamil
Acharya Hrudhayam Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil
Amalanadhipiran - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Amalanadipiran Saram madhurakavi dAsadAsan English
Amalanadipiran Vyakhyanangal Periyavachchan Pillai and Azhagiya Manavala Perumal Nayanar maNi pravALam
Artha Panchakam Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam
Arthi Prabandham Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam
Arulichcheyal Rahasyam Vyakhyanam Velukkudi Varadachariar Swami Tamil
Ashtabhujashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Bhagavad Gita Meaning Swami Adidevananda English
Chatushloki Meaning madhurakavi dAsadAsan English
Chatushloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar maNi pravALam and Tamil
dEvarAjAshtaka urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Dhati Panchakam Vyakhyana Saram madhurakavi dAsadAsan English
Gadya Trayam - Gadyabhava Prakasikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil
Irandam Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Irandam Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Jitante Stotram Meanings Sri M N Ramanuja English
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Kamasikashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Kaisika Puranam Vyakhyanam Parasara Bhattar Tamil
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil
Kanninun Siruththambu Periyavachchan Pillai Tamil
Kanninun Siruththambu - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Kanninun Siruththambu Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Kshamashodasi Stotram Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Lokacharya Panchasat madhurakavi dAsadAsan English
Moondram Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Moondram Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Mudhal Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mumukshuppadi - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai Translation madhurakavi dAsadAsan English
Mumukshuppadi Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Nanmugan Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Nanmugan Thiruvandadhi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Narayana Sukta Vivaranam Puttur Srinivasa Iyengar Swami Tamil
Navarathna Maalai Sri Vanamamalai Padmanabhan English
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Periyazhvar Thirumozhi Periyavachchan Pillai & Periya Jeeyar Tamil
Periya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Ettam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Onbadham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Paththam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Padhinoram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thiruvandadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Perumal Thirumozhi Ullurai P B Annangarachariar Swami Tamil
Podhu Thaniyans madhurakavi dAsadAsan English
Prameya Sekaram Smt Sumithra Varadharajan English
Prapanna Parithranam Sri Ramanan Rajagopalan English
Purusha Suktam - English
Purusha Sukta Vivaranam Puttur Srinivasa Iyengar Swami Tamil
Rahasyartha Vinaa Vidai Raosahib S Rangaswami Iyengar Swami Tamil
Ramanuja Avayava Prabhavam madhurakavi dAsadAsan English
Ramanuja Chatushloki madhurakavi dAsadAsan English
Ramanuja Nutrandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ramanuja Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ramanuja on the Bhagavad Gita J A B Van Buitenen English
Ramayana of Valmiki Tilaka of Raama, Raamayana Siromani of Sivasahaaya and Bhooshana of Govindaraaja Sanskrit
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Sathakopar Andadi Vyakhyanam - Tamil
Sharanagati Deepika madhurakavi dAsadAsan English
Sharanagati Gadya Commentary K Bhashyam Swami English
Sharanagati Saara Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Siriya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Bhashyam - Intro and Notes V S Abhyankar Sanskrit
Sri Bhashyam Vol 1 M Rangacharya Swami and M B Varadaraja Aiyangar Swami English
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 1 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 2 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 3 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Ramayana Saurabham P B Annangarachariar Swami Tamil
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Bhagavad Ramanujar Hindi
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Bhagavad Ramanujar & Vedanta Desikan Sanskrit
Srimad Gita Bhashyam Part 1 - Adhyaya 1-6 V K Ramanujan Swami Tamil
Srimad Gita Bhashyam Part 2 - Adhyaya 7-12 V K Ramanujan Swami Tamil
Srimad Gita Bhashyam Part 3 - Adhyaya 13-18 V K Ramanujan Swami Tamil
Srishailesha Dayapatra Mangalashasanam P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Srishailesha Dayapatra Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sri Suktam - English
Srivachana Bhushanam - An English Glossary Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Srivachana Bhushanam Manavala Mamunigal Vyakhyanam Thamizhakkam B R Purushothama Naidu Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Saaraarththam P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Vyakhyanam Manavala Mamunigal maNi pravALam
Sribhashya Saaram Velukkudi Varadachariar Swami Tamil
Srimad Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan (in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami) Tamil
Srimad Rahasyatrayasara of Vedanta Desika M R Rajagopala Ayyangar Swami English
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Tattva Trayam - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil
Tattva Traya Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Tattva Traya Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thirukkolurammal Varththaigal madhurakavi dAsadAsan English
Thirukkurunthandagam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thirumaalai Smt Sumithra Varadarajan English
Thirumaalai - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppallandu Periyazhvar Thirumozhi - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppallandu Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Thiruppalliyezhucchi Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Thiruppavai 3000padi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Thiruppavai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Sri Vanamamalai Padmanabhan English
Thiruppavai and Divyadesams madhurakavi dAsadAsan English
Thiruppavai Jeeyar P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Svapadesam Doddaiyachariar Swami maNi pravALam
Thiruppavai Svapadesam Onnana Vanamamalai Ramanuja Jeeyar Swami maNi pravALam
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvasiriyam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Glossary First Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Glossary Second Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam
Thiruvezhukootrirukkai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruviruththam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruviruththam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Upadesa Raththinamaalai Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam
Vairagya Panchakam madhurakavi dAsadAsan English
Valmiki Ramayanam Srinivasan Swami Malayalam
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Ashtakam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Karnamrutam P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Mangalam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Nakshatra Maala P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Sucharitachashakam Thirumazhisai Annavappangar Swami Tamil
Varavaramuni Suprabhatam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Vaibhava Stotram P B Annangarachariar Swami Tamil
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English
Vedartha Sangraha - Tatparya Deepika Sudarshana Bhatta Sanskrit
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil
Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Yadruchchikappadi Sri T. A. Varadhan English
yatirAja vimshati urai Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil
yatirAja vimshati urai T A Krishnamachariar Swami Tamil