Srivaishnava Sampradhayam


Vyakhyanams

Name Authored/Translated By Languages
Abhinava Goda Stuti Meaning P B Annangarachariar Swami Tamil
Advaita and Visishtadvaita (A Study based on Vedanta Desika's Shatadushani) S M Srinivasa Chari Swami English
Acharya Hrudhayam - Moolam and Vyakhyanam Azhagiya Manavala Perumal Nayanar and Manavala Mamunigal Tamil
Acharya Hrudhayam Taatparya Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil
Acharya Hrudhayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 1 and 2 B R Purushoththama Naidu Swami Tamil
Acharya Hrudhayam Vyakhyanam Thamizhakkam Parts 3 and 4 B R Purushoththama Naidu Swami Tamil
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Amalanadhipiran - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Amalanadipiran Saram madhurakavi dAsadAsan English
Amalanadipiran Vyakhyanangal Periyavachchan Pillai and Azhagiya Manavala Perumal Nayanar maNi pravALam
Artha Panchakam Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam
Arthi Prabandham Vyakhyanam Pillai Lokam Jeeyar maNi pravALam
Arulichcheyal Rahasyam Vyakhyanam Velukkudi Varadachariar Swami Tamil
Ashtabhujashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ashtashloki Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Atharvashikha Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Atimanusha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Bhagavad Gita Meaning Swami Adidevananda English
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Chatushloki Meaning madhurakavi dAsadAsan English
Chatushloki Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Chatushloki Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar maNi pravALam and Tamil
dEvarAjAshtaka urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Dhati Panchakam Vyakhyana Saram madhurakavi dAsadAsan English
Divyasuri Charitam (with Hindi Translation) Garuda Vahana Pandita and Pandita Madhavacharya Sanskrit and Hindi
Dvayopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Gadya Trayam - Gadyabhava Prakasikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Geetha Govindam Akkarakkani Srinidhi Swami Tamil
Gitartham Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil
Godopamashtakam Urai Srivilliputtur Kannan Swami Tamil
Hasthigiri Mahathmyam Vyakhyanam Chetlur Narasimhachariar Swami Tamil
Irandam Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Irandam Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Iyal Saththu Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar Mani Pravalam
Jitante Stotram Meanings Sri M N Ramanuja English
Jitante Stotram Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Kaisika Puranam Vyakhyanam Parasara Bhattar Tamil
Kamasikashtakam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Kamba Ramayana Saaram - Aranya Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil
Kamba Ramayana Saaram - Sundara Kandam V P Subramanya Mudhaliyar Tamil
Kamba Ramayanam Vyakhyanam Vai Mu Gopalakrishnamachariar Swami Tamil
Kanninun Siruththambu Periyavachchan Pillai Tamil
Kanninun Siruththambu - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Kanninun Siruththambu Saram TCA Venkatesan English
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Kshamashodasi Stotram Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Lokacharya Panchasat madhurakavi dAsadAsan English
Mahopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Manavala Mamunigal Vaazhi Thirunama Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mandukyopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Moondram Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Moondram Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mudhal Thiruvandhadhi Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Mudhal Thiruvandadhi Vyakhyanam and Vivaranam Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami maNi pravALam and Tamil
Mukundamaalaa of Sri Kulasekharalwar Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Mukunda Maalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mumukshuppadi - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Mumukshuppadi Sarartha Deepikai Translation madhurakavi dAsadAsan English
Mumukshuppadi Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mundakopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Nanmugan Thiruvandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Nanmugan Thiruvandadhi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Narayana Sukta Vivaranam Puttur Srinivasa Iyengar Swami Tamil
Narayana Upanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Navarathna Maalai Sri Vanamamalai Padmanabhan English
Nutrettu Thiruppathi Andadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Parakala Nallan Rahasyam (Rahasyartha Pradeepikai) Parakalaryar Swami (Thiruvaranga Selvanar) maNi pravALam
Periyazhvar Thirumozhi Periyavachchan Pillai & Periya Jeeyar Tamil
Periya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Ettam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Onbadham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Paththam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thirumozhi Padhinoram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Periya Thiruvandadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Perumal Thirumozhi Ullurai P B Annangarachariar Swami Tamil
Podhu Thaniyans madhurakavi dAsadAsan English
Prameya Sekaram Smt Sumithra Varadharajan English
Prapanna Parithranam Sri Ramanan Rajagopalan English
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Prashnopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Purusha Suktam - English
Purusha Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Rahasyartha Vinaa Vidai Raosahib S Rangaswami Iyengar Swami Tamil
Rahasyatraya Mimamsa Bhashyam Vol 1 Suddhasattvam Ramanujacharya Swami Sanskrit
Rahasyatraya Mimamsa Bhashyam Vol 2 Suddhasattvam Ramanujacharya Swami Sanskrit
Ramanuja Avayava Prabhavam madhurakavi dAsadAsan English
Ramanuja Chatushloki madhurakavi dAsadAsan English
Ramanuja Nutrandhadhi Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ramanuja Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Ramanuja on the Bhagavad Gita J A B Van Buitenen English
Ramayana of Valmiki Tilaka of Raama, Raamayana Siromani of Sivasahaaya and Bhooshana of Govindaraaja Sanskrit
Saptha Kaadhai Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Sathakopar Andadi Vyakhyanam - Tamil
Sharanagati Deepika madhurakavi dAsadAsan English
Sharanagati Gadya Commentary K Bhashyam Swami English
Sharanagati Saara Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Sukta Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Siriya Thirumadal Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Bhashyam - Intro and Notes V S Abhyankar Sanskrit
Sri Bhashyam Vol 1 M Rangacharya Swami and M B Varadaraja Aiyangar Swami English
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 1 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 2 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sribhashyartha Deepikai Adhyayam 3 Dr S V Narasimhachariar Swami Tamil
Sri Gunaratna Kosham Vyakhyanam P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Ramanuja on the Upanishads S S Raghavachar Swami English
Sri Ramayana Saurabham P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Rangaraja Stavam - Poorva Shatakam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Rangaraja Stavam - Uttara Shatakam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Rangaraja Stavam Vyakhyanam Thirumazhisai Annavappangar Swami ManiPravalam
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja Bhashyam Bhagavad Ramanujar Hindi
Srimad Bhagavad Gita with Sri Ramanuja's Bhashyam and Vedanta Desikan's Tatparya Chandrika Bhagavad Ramanujar & Vedanta Desikan Sanskrit
Srimad Gita Bhashyam Part 1 - Adhyaya 1-6 V K Ramanujan Swami Tamil
Srimad Gita Bhashyam Part 2 - Adhyaya 7-12 V K Ramanujan Swami Tamil
Srimad Gita Bhashyam Part 3 - Adhyaya 13-18 V K Ramanujan Swami Tamil
Srishailesha Dayapatra Mangalashasanam P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Srishailesha Dayapatra Stotram P B Annangarachariar Swami Sanskrit
Sri Suktam - English
Srivachana Bhushanam - An English Glossary Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Srivachana Bhushanam Manavala Mamunigal Vyakhyanam Thamizhakkam B R Purushothama Naidu Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Saaraarththam P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivachana Bhushanam Vyakhyanam Manavala Mamunigal maNi pravALam
Sribhashya Saaram Velukkudi Varadachariar Swami Tamil
Srimad Rahasya Traya Saaram Vedanta Desikan (in simple Tamil by Chetlur Narasimhachariar Swami) Tamil
Srimad Rahasyatrayasara of Vedanta Desika M R Rajagopala Ayyangar Swami English
Sri Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Srivaikuntha Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam - Ratna Prabha P B Annangarachariar Swami Tamil
Stotra Ratnam Vyakhyanam Periyavachchan Pillai Mani Pravalam
Sudarshana Shatakam Commentary P B Annangarachariar Swami Tamil
Sundarabahu Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Taittriya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Tattva Trayam - Moolam and Vyakhyanam Pillai Lokachariar and Manavala Mamunigal Tamil
Tattvatraya of Lokacharya (A Treatise on Visishtadvaita Vedanta) B M Awasthi and C K Datta English and Hindi
Tattva Traya Sarartha Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Tattva Traya Sarartha Maalikai Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thirukkolurammal Varththaigal madhurakavi dAsadAsan English
Thirukkurunthandagam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thirumaalai Smt Sumithra Varadarajan English
Thirumaalai - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppallandu Periyazhvar Thirumozhi - Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppallandu Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Thiruppalliyezhucchi Saram madhurakavi dAsadAsan English & Tamil
Thiruppavai 3000padi Vyakhyanam Periyavachchan Pillai maNi pravALam
Thiruppavai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Sri Vanamamalai Padmanabhan English
Thiruppavai and Divyadesams madhurakavi dAsadAsan English
Thiruppavai Jeeyar P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruppavai Saaram Karappangadu Venkatachariar Swami Tamil
Thiruppavai Svapadesam Doddaiyachariar Swami maNi pravALam
Thiruppavai Svapadesam Onnana Vanamamalai Ramanuja Jeeyar Swami maNi pravALam
Thiruvarangaththandadhi Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvarangaththu Maalai Vyakhyanam Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil
Thiruvasiriyam Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Glossary First Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Glossary Second Centum Gwalior Sathyamurthi Iyengar Swami English
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Aram Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Bhagavath Vishayam Nanjeeyar, Periyavachchan Pillai, Nampillai maNi pravALam
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Irandam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Moondram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nangam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Aindham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Aram Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Ezham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Ettam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Onbadham Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Paththam Paththu Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam
Thiruvezhukootrirukkai Divyarththa Deepikai P B Annangarachariar Swami Tamil
Thiruviruththam Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Upadesa Rathinamaalai Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Upadesa Raththinamaalai Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar maNi pravALam
Vairagya Panchakam madhurakavi dAsadAsan English
Valmiki Ramayanam Srinivasan Swami Malayalam
Varadharaja Stavam - Tattvartha Chintamani P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Ashtakam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Karnamrutam P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Mangalam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Nakshatra Maala P B Annangarachariar Swami Tamil
Varavaramuni Sucharitachashakam Thirumazhisai Annavappangar Swami Tamil
Varavaramuni Suprabhatam madhurakavi dAsadAsan English
Varavaramuni Vaibhava Stotram P B Annangarachariar Swami Tamil
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English
Vedartha Sangraha - Hindi Commentary Neelamegacharya Swami Hindi
Vedartha Sangraha Sarala Veerapuram Sadagopachariar Swami Tamil
Vedartha Sangraha - Tatparya Deepika Sudarshana Bhatta Sanskrit
Vedartha Sangraham Vyakhyanam Vangipuram Vasudevachariar Swami Tamil
Vishnu Sahasranama Porul Velukkudi Krishnan Swami Tamil
Vishnu Sahasranama Urai P B Annangarachariar Swami Tamil
Yadruchchikappadi Sri T. A. Varadhan English
yatirAja vimshati urai Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil
yatirAja vimshati urai T A Krishnamachariar Swami Tamil
Yatiraja Vimshati Vyakhyanam Pillailokam Jeeyar ManiPravalam